Öğrenci Bilgileri

Veli Bilgileri
OKUL AİLE BİRLİĞİ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi VakfıKoleji

Genel Kurul Toplantı Tutanakları

T.C. ATAKUM KAYMAKAMLIĞI ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ VAKFI KOLEJİ 2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI OKUL AİLE BİRLİĞİ GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURU VE GÜNDEM

T.C.

ATAKUM KAYMAKAMLIĞI

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ VAKFI KOLEJİ

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

OKUL AİLE BİRLİĞİ GENEL KURUL TOPLANTISI

DUYURU VE GÜNDEM

14 Eylül 2021

 

Okul Aile Birliği Yönetim Kurulunun aldığı karar gereği, Ondokuzmayıs Üniversitesi Vakfı Koleji, Okul Aile Birliğinin Olağan Genel Kurul toplantısı 30 Ekim 2021 Cumartesi günü saat 11.00'de, yeterli çoğunluk sağlanamadığı durumda ise 06 Kasım 2021 Cumartesi günü saat 11.00'de, okulumuzun konferans  salonunda yapılacaktır.

Okul Aile Birliği Genel Kurulumuz, halen yürürlükte olan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği (9 Şubat 2012 tarih ve 28199 Sayılı Resmi Gazete) esasları çerçevesinde gerçekleşecektir.

Gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte okulumuza teşrifinizi bekler, toplantıya katılmanızı rica ederim.

 

 

Eylem AKMAN GÜNDÜZ

Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM MADDELERİ

 

1.Yoklama, Genel Kurula Katılacak Üyelerin toplantı katılım cetvelini imzalaması, toplantı yeter sayısının tespiti (Madde 10/1-a),

2.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

3.Açılış, okul müdürünün konuşması,

4.Okul Aile Birliği Başkanının Genel Kurul açılış konuşması (Madde 10/1-b),

5.Divan Başkanı ve 1 Kâtip seçilmesi (veliler arasından, açık oyla, oy çoğunluğuna dayalı olarak el kaldırma şeklinde gerçekleşecektir) (Madde 10/1-c),

6.Divan Başkanının konuşması ve gündem maddelerinin okunması. Oy çokluğu ile talep olması halinde; toplantı gündeminden çıkarılacak, eklenecek veya değiştirilecek   hususların belirlenmesi (Madde 9/1-4),

7.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve ibra edilmesi (Madde 11/1-c),

8.Denetleme Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve ibra edilmesi (Madde 11/1-c),

9.Yönetim Kurulu Seçimi ( Veliler arasından seçilecek 5 asil, 5 yedek üye) (Madde 11/1-a)*,

10.Denetleme Kurulu Seçimi (Öğretmenler Kurulu tarafından seçilen 2 asil ve 2 yedek üye öğretmen ilanı ve veliler arasından 1 asil, 1 yedek üye seçilmesi) (Madde 11/b)*,

11.Tahmini Bütçenin Görüşülmesi (Madde 11/1-d),

12.İhtiyaçların Giderilmesinde Yönetim Kurulunun Yetkilendirilmesi (Madde 11/1-e),

13.Okulun Eğitim – Öğretim Kalitesinin ve Başarısının Yükseltilmesine İlişkin Önerilerin Alınması/Görüşülmesi (Madde 11/1-f),

14.Dilek ve temenniler.

15.Kapanış.

 

 

* YÖNETİM KURULU VE DENETLEME KURULU SEÇİMLERİ; OY ÇOKLUĞUNA DAYALI OLARAK, ASİL VE YEDEK LİSTE OYLAMASI SEKLINDE, EL KALDIRMA SURETİYLE  AÇIK OYLAMA İLE YAPILIR. (Madde 10/d).